nieuws

Veranderen van leerweg

Veranderen van leerweg

12 december 2019

Mag je een cijfer van de ene leerweg omrekenen naar de andere is een vraag die we wel eens krijgen. Die vraag maakt onderdeel uit van vragen rond het veranderen van leerweg en stapelen. Nieuwvmbo heeft hier een document over geschreven.

Veranderen van leerweg en stapelen lijkt minder eenvoudig sinds de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo, maar dat is niet het geval. Er is op dit thema niets veranderd ten opzichte van de oude situatie.

Uitgangspunt is dat leerlingen die vakken willen volgen in een andere leerweg, en deze vakken formeel af willen sluiten, het hele examenprogramma van de betreffende leerweg moeten volgen. Dat betekent dat deze leerlingen ook deel moeten nemen aan alle examens (schoolexamens en centrale examens) van die leerweg. Het is aan de school om te bepalen óf een leerling kan veranderen van leerweg en op welke manier dat vormgegeven wordt.

In deze notitie staan een aantal uitgangspunten en voorbeelden van veranderen van leerweg in het vmbo.