nieuws

BTW tarief digitale leermiddelen naar 9%

BTW tarief digitale leermiddelen naar 9%

6 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 is  de BTW op digitale leermiddelen verlaagd van 21% naar 9%.

Bij de keuze van het BTW tarief is Nederland gebonden aan Europese regelgeving. Deze stond het gelijktrekken van het BTW tarief voor producten op papier (boeken) en 'langs elektronische weg verrichte diensten' lange tijd niet toe. De Europese ministers van Financiën hebben nieuwe BTW regels vastgesteld die online diensten moeten ondersteunen. Deze nieuwe regels maken een verlaagd tarief voor digitale producten mogelijk. De lidstaten konden vervolgens zelf bepalen voor welke digitale producten en diensten dit zal gelden.  

Het kabinet heeft besloten dat per 1 januari (digitale) leermiddelen voor het onderwijs onder het verlaagde btw-tarief vallen. Daarmee komt er eindelijk een einde aan de BTW ongelijkheid tussen digitale en papieren leermiddelen. 

Het Platform vmbo BWI past dit verlaagde tarief per 1 januari 2020 toe op de licenties voor BWInet. Het BTW tarief voor de praktijkopdrachten stond al op 9%.