nieuws

Facet-oefentoetsen onderdeel A cspe 2020

Facet-oefentoetsen onderdeel A cspe 2020

14 januari 2020

Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, wordt onderdeel A van het BWI cspe voor alle leerwegen in 2020 grotendeels via Facet afgenomen. Scholen kunnen zich hier nu op voorbereiden met twee inplanbare oefentoetsen.

De inplanbare oefentoetsen zijn beschikbaar in 'Proef op de som' (meer uitleg op pagina 15 van dit document). Het is bedoeld om alle kandidaten te laten oefenen met de manier waarop het onderdeel wordt afgenomen. En examinatoren kunnen hiermee het corrigeren van dit deel van het cspe oefenen. Omdat de voorbeeldtoetsen een goede voorbereiding geven voor zowel leerlingen als docenten, raadt CvTE en Cito aan deze in te plannen en af te nemen.

  • Oefentoets voor BWI-BB: deze bevat een aantal tekeninglees- en minitoetsvragen
  • Oefentoets voor BWI-KB- en GL: deze bevat naast tekeninglees- en minitoetsvragen ook een calculatie.

Bij een aantal vragen is de bouwvoorbereidingstekening nodig. In het echte cspe krijgen scholen deze als bijlage op papier. Maar aan oefentoetsen kan geen papieren bijlage toegevoegd worden. Gebruik een van de volgende mogelijkheden om deze toch te bekijken:

  • Openen in Facet op het scherm
  • Downloaden en afdrukken via deze link (voor BWI-rood en -blauw is het dezelfde tekening)
  • De bouwvoorbereidingstekening uit de examens 2019 gebruiken (dat is dezelfde tekening).

Meer informatie van CvTE over het afnemen van onderdeel A in Facet

Het profielvak-cspe BWI (rood en blauw) heeft in 2020 één onderdeel dat vanuit Facet wordt aangeboden. Dit onderdeel staat in Facet als één inplanbare toets klaar. Daarin zitten alle opdrachten van het betreffende onderdeel voor zover ze in Facet afgevraagd worden. Naast het Facet-deel zijn in het onderdeel ook praktijkopdrachten opgenomen die op de gebruikelijke manier buiten Facet worden afgenomen. Voor deze  opdrachten wordt vanuit Facet verwezen naar examendocumenten, die via de gebruikelijke wijze op school bezorgd zijn.

Meer informatie hierover vindt u in de vakspecifieke mededelingen op de examenpagina’s van profielvak BWI.

Mocht de afname in Facet niet goed gaan, dan is er een fall-back beschikbaar. Informatie over wanneer en hoe deze fall-back ingezet kan en mag worden, wordt ook in de betreffende vakspecifieke mededelingen beschreven.