nieuws

Nieuwe leerweg (GL / TL)

Nieuwe leerweg (GL / TL)

4 februari 2020

Om de aansluiting van GL en TL op het vervolgonderwijs te verbeteren werkt het ministerie van OCW met het onderwijs aan een nieuwe leerweg (GL / TL) met daarin een praktijkgerichte component voor alle leerlingen.

Het doel van de praktijkgerichte component is alle vmbo leerlingen beter voor te bereiden op zowel de keuze voor vervolgonderwijs als op de daadwerkelijke overstap. De praktijkgerichte component is een aanvulling op theoretische vakken juist doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school. 

De afgelopen maanden heeft het ministerie van OCW samen met verschillende belangenorganisaties, waaronder SPV, een kader ontwikkeld waaraan vakken die de status praktijkgericht programma willen krijgen moeten voldoen.

Afgesproken is dat de beroepsgerichte examenprogramma’s, zoals ze nu aangeboden worden in de gemengde leerweg, een  plek krijgen in het curriculum van de nieuwe leerweg. Er wordt een commissie ingesteld die bekijkt of het programma doorontwikkeld moet worden, specifiek voor de nieuwe leerweg.

Op www.sterkberoepsonderwijs.nl > nieuwe-leerweg vindt u meer informatie over de nieuwe leerweg.