nieuws

Ik heb niets met een verplicht vak bij BWI . . .

Ik heb niets met een verplicht vak bij BWI . . .

31 maart 2020

Bij elk profiel horen sectorverplichte vakken. Bij de techniekprofielen zijn dat wiskunde en Nask1. Maar wat als je nu 10 GL meisjes in klas 3 hebt die helemaal niets met Nask hebben?

Die vraag ontvingen we van een van de Platform scholen. Deze school biedt voor tl leerlingen als alternatief de gemengde leerweg aan. 10 Meisjes zijn erg enthousiast over leerlijn Design binnnen het profiel BWI en willen daar graag voor kiezen. De wettelijke eis (artikel 10b, subitem 6a) is echter dat bij een techniekprofiel wiskunde en Nask1 verplicht zijn. Is er dan helemaal niets mogelijk?

Een oplossing is om het profielvak als extra vak aan te bieden. De meiden doen dan een TL-opleiding met een vakkenpakket ‘naar keuze’, maar zonder Nask1. Omdat het praktijkvak BWI extra is hebben ze daar verder geen last van. De leerlingen zouden bijv. naast wiskunde:

  • biologie kunnen doen, dan zitten ze formeel in Z&W of groen
  • economie, dan volgen ze formeel E&O.

Het is in elk geval aan te raden wiskunde te doen, want dat geeft recht op doorstroom naar een niveau 4 techniekopleiding in het mbo.

Maar wat als je als school geen zevende (= extra) vak aan wilt bieden of het wordt voor de leerlingen teveel? Neem dan contact op met de landelijk coördinator van het Platform vmbo BWI, Cor de Ridder. Want mogelijk is er nog een andere oplossing.