nieuws

Opstarten vmbo onderwijs

Opstarten vmbo onderwijs

28 mei 2020

De VO scholen bereiden zich voor op de ontvangst van leerlingen. Voor beroepsgerichte afdelingen roept dat een aantal extra vragen op bovenop de maatregelen voor het klassikale AVO onderwijs.

Om de lessen verantwoord te kunnen hervatten hebben de sociale partners een protocol opgesteld. De definitieve versie daarvan vindt u op de site van SPV, evenals posters van de rijksoverheid voor het VO en het bijgestelde servicedocument. Dit servicedocument is opgesteld door de sectorraad PRO, Lecso en SPV en bevat een vertaling van het protocol naar de toepassing ervan in de praktijkvakken/ beroepsgerichte programma’s. In het servicedocument zijn de richtlijnen van het RIVM duidelijk gemarkeerd.

Bij BWI kunnen de volgende situaties onderscheiden worden:

  • Theorie, inclusief de onderdelen die formeel tot de praktijk behoren, zoals tekenen en werkvoorbereiding. Dit zijn veelal lessen achter de PC
  • Praktijk met eigen gereedschap
  • Praktijk met elektrisch handgereedschap of andere gedeelde appatuur anders dan de gevaarlijke machines zoals die in de machinale staan
  • Machinale of ander letselgevoelig gereedschap

Bij het uitwerken van het opstarten van het onderwijs kan het uiteen laten vallen van de maatregelen in deze verschillende situaties helpen om over een werkwijze na te denken. Als leerlingen bijvoorbeeld geen eigen gereedschapskist hebben, dan kan het gereedschap van de school per werkbank verdeeld worden. En als u steeds de helft van de leerlingen op school heeft, kan dat ingevuld worden met alleen praktijk. Theorie (inclusief zaken als tekenen) worden dan in de andere helft van de tijd thuis gedaan.