nieuws

RV toetsen

RV toetsen

7 mei 2020

In het gewijzigde examenregelement voor dit schooljaar is de mogelijkheid van een Resultaat Verbeteringstoets (RV-toets) opgenomen. Cito heeft een pagina ingericht met tips voor de samenstelling, afname en becijfering van deze RV-toetsen.

De RV-toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet zijn geslaagd op basis van hun SE-cijfers of die hun cijfer(s) willen verbeteren.

Scholen zijn vrij om te bepalen hoe ze deze toets samenstellen, hoe ze hem afnemen en hoe ze het cijfer bepalen. Vanuit Examenblad is hier een mailing over verstuurd, met uitgebreide uitleg over wat er wel en niet mag. Het belangrijkste is dat de RV-toets zoveel mogelijk het PTA afdekt. De mailing is op te vragen bij uw examensecretaris.

Het cspe 2020 mag (helaas) niet gebruikt worden voor de RV-toets (besluit van het ministerie), maar in tegenstelling tot wat sommigen denken: de examens van de afgelopen jaren mogen WEL ingezet worden.

Om docenten te helpen bij het samenstellen van de RV-toets heeft Cito een pagina gemaakt met tips voor de samenstelling, afname en becijfering van deze RV-toetsen. Voor nadere vragen over de RV-toets kunt u mailen naar hulpbijexamens@cito.nl.

RV-toets handreiking CitoIn deel B is voor elk profielvak een overzicht gemaakt met tips voor mogelijk geschikte opdrachten per profielmodule. Vaak met specifieke verwijzingen naar opdrachten uit oude examens.

Eindcijfer
Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat, is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.