nieuws

Afname SE's 3e jaars tot zomervakantie

Afname SE's 3e jaars tot zomervakantie

13 mei 2020

Afname SE’s profielvak leerjaar 3 is mogelijk tot aan de zomervakantie.

Vanwege de corona-uitbraak vervalt dit schooljaar het CSPE voor alle leerlingen. Derdejaars leerlingen die het profielvak afsluiten doen dat met een SE.  De periode voor de afname van de SE’s voor het profielvak van de 3e jaars wordt verruimd tot aan de start van de zomervakantie (in plaats van de deadline van 4 juni).

Dit is recent besloten door minister Slob en wordt op korte termijn gepubliceerd via de website van de rijksoverheid (via een aanvulling op het servicedocument examinering versie 2 van 8 april jl.) en de Staatscourant (publicatie van het aangepaste Examenbesluit in verband met de tijdelijke slaag-zakregeling).

Deze afnameperiode voor het SE profielvak 3e jaars is dus per regio verschillend, afhankelijk van de start van de zomervakantie. Scholen moeten bij het inplannen van de SE’s wel rekening houden met het feit dat er in diezelfde periode ook nog ruimte is voor het eventueel afnemen van RV-toetsen voor dit vak.

Naast deze verruiming blijft het ook voor de 3e jaars leerlingen mogelijk het PTA aan te passen. Zie voor de kaders en tips hiervoor de FAQ’s op de site van SPV. Deze worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe informatie.