nieuws

Start pilot nieuwe leerweg

Start pilot nieuwe leerweg

28 mei 2020

In december 2020 start de pilot nieuwe leerweg. Ruim 100 scholen kunnen aan deze pilot deelnemen, tot augustus 2021 zonder leerlingen, daarna met.

In de pilot biedt u aan (een deel van) uw GL en/of TL-leerlingen een praktijkgericht programma aan en doet u zo ervaring op met het praktijkgericht programma en de nieuwe leerweg en draagt u bij aan de ontwikkeling van de nieuwe leerweg voor alle scholen.

Webinar
Op 27 mei vond er een webinar plaats over de pilot. Dit webinar is terug te kijken op YouTube.

Aanmelden
U kunt zich tot 15 september melden als pilotschool. Na 15 september wordt via loting bepaald welke scholen deel kunnen nemen aan de pilot. Voor deelname aan de pilot is een subsidie beschikbaar, maar wordt ook een bijdrage van scholen gevraagd, bijvoorbeeld door het geven van het praktijkgerichte programma aan leerlingen, het meedenken over de inhoud van het praktijkgerichte programma en de nieuwe leerweg en verplichte deelname aan landelijke pilotbijeenkomsten en scholing.

Meer informatie
Voor meer informatie zie: www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg. Zodra de subsidieregeling en het aanmeldformulier beschikbaar zijn worden ze op deze website geplaatst.