nieuws

Docenten doorontwikkelgroepen nieuwe leerweg gezocht

Docenten doorontwikkelgroepen nieuwe leerweg gezocht

10 juli 2020

Wilt u meedenken over de inhoud van het nieuwe praktijkgerichte BWI programma in de nieuwe leerweg (GL/TL)? Meld u dan aan voor een van de doorontwikkelgroepen. Aanmelden kan tot 7 september, via de website Sterk beroepsonderwijs.

Per programma en profiel, ook voor BWI, wordt er een doorontwikkelgroep samengesteld. De opdracht voor hen is om in schooljaar 2020-2021 te komen tot een eerste concept van het examenprogramma voor het profielgerichte praktijkprogramma in de nieuwe leerweg. De concepten worden vervolgens voorgelegd aan de pilotscholen om feedback op te geven. Daarna wordt het programma verder ontwikkeld in afwisseling tussen ontwikkelgroep en feedback van pilotscholen.

In hoeverre het te ontwikkelen programma aansluit op het programma van de BB / KB leerweg of daar verder vanaf gaat liggen is aan de groep, de opdracht die ze precies krijgen en de feedback van de pilotscholen.

Een doorontwikkelgroep is als volgt samengesteld:

  • Vier vmbo docenten (2 uit GL / 2 uit TL)
  • Eén docent uit mbo
  • Eén docent uit havo
  • SLO leerplanontwikkelaar

Profiel en aanmeldformulier docenten doorontwikkelgroepen

Meer informatie over de nieuwe leerweg >>