nieuws

Webinar over Facet voor BWI

Webinar over Facet voor BWI

23 september 2020

Weet u het nog: in 2020 zou voor BWI in alle leerwegen voor één onderdeel het aandeel in Facet uitgebreid worden. En toen werden de centrale examens 2020 gecanceld. Omdat dit nu in 2021 plaats gaat vinden wordt u in een webinar op 23 november (opnieuw) geïnformeerd. 

Voor de vakken BWI, Groen en PIE worden in examenjaar 2021 voor één onderdeel van elk cspe (BB/KB/GL, rood en blauw) meerdere opdrachten in Facet aangeboden.

Om de scholen te informeren over deze ontwikkeling en over de specifieke aandachtspunten bij de afname en correctie in Facet, heeft het CvTE (College van Toetsing en Examens) op maandag 23 november 2020 een webinar georganiseerd voor examensecretarissen en examinatoren (= docenten). Als het webinar open staat voor inschrijving vindt u de link op deze pagina.

Achtergrond
Het CvTE onderzoekt samen met Cito of de cspe’s digitaal vanuit Facet aangeboden kunnen worden in plaats van vanuit een papieren opgavenboekje. Het doel hiervan is om de organisatielast voor de scholen te verminderen en om de cspe’s platform-onafhankelijk te maken. Het is niet de bedoeling om praktijkopdrachten te vervangen door opdrachten in Facet. De verandering zit niet in de inhoud van de examens maar in de manier van aanbieden daarvan.

Facet
Als de cspe’s digitaal vanuit Facet worden aangeboden, maakt de kandidaat vanuit Facet uitstapjes naar praktijkopdrachten. Voordelen hiervan zijn:

  • De school hoeft minder vaak losse applicaties te installeren en te beheren per kandidaat;
  • Tijdens de afname van het cspe hoeft minder te worden geswitcht tussen Facet en de ‘gewone’ computeromgeving;
  • De ICT-opdrachten in Facet zijn platformonafhankelijk;
  • De leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt met animaties en afbeeldingen in plaats van tekst;
  • Teksten kunnen verklankt worden.

CSPE 2021
Nadat in 2019 een pilot is gehouden met Groen BB en PIE GL was in 2020 voor BWI, Groen en PIE in alle leerwegen van één onderdeel het aandeel in Facet uitgebreid. Scholen zijn hierover in november 2019 geïnformeerd. De centrale examens 2020 zijn echter gecanceld. 

Ook in 2021 is voor BWI, Groen en PIE in alle leerwegen Facet voor één onderdeel de drager. Gezien het gegeven dat de afname van de cspe’s 2020 gecanceld is en dus de afname van het cspe onderdeel in Facet niet gepraktiseerd is, is besloten tot deze Webinars.