nieuws

Denk mee over bevoegdhedenstelsel leraren

Denk mee over bevoegdhedenstelsel leraren

8 oktober 2020

Op 27 en 30 oktober organiseert de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee sessies over een nieuw perspectief op het beroep van leraar. Het uiteindelijke doel is een nieuwe bevoegdheden structuur. U kunt u opgeven om met een of beide sessies mee te doen.

De sessie van 27 oktober a.s. gaat over het idee van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar die alle leraren bindt en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit (switchen) tussen onderwijssectoren.

De sessie van 30 oktober a.s. gaat over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar behalen en daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen.

De uitnodiging vindt u hier. Aanmelden kan via de link in de uitnodiging.