nieuws

Examens 2021 info en voorlichting

Examens 2021 info en voorlichting

11 december 2020

Nog voor de kerst ontvangen alle vmbo-scholen een brochure van CvTE over de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak in 2021. CSPE wordt SE en daarbij mag het CSPE gebruikt worden. Voor u als BWI docent is precies duidelijk wat met bovenstaande bedoeld wordt. Maar toch leven er vast vragen bij u.

15 januari en 4 februari: Informatieve webinars
In samenwerking met CvTE gaat SPV (de overkoepelende stichting van beroepsgerichte platforms) proberen die vragen zoveel mogelijk te beantwoorden in twee interactieve webinars op 15 januari en 4 februari, beide vanaf 14.00 uur. U kunt zich binnenkort voor deze webinars aanmelden en bij aanmelding uw vragen vermelden.

  • 15 januari: op dit webinar worden zoveel mogelijk antwoorden gegeven én wordt geïnventariseerd welke vragen er nog leven. Aanmelden voor 15 jan >>
  • 4 februari: dan wordt geprobeerd die vragen te beantwoorden. Aanmelden voor 4 feb >>

Natuurlijk komen vragen en antwoorden ook op de website van het SPV > cspe 2021

2 en 3 maart: inhoudelijke voorlichting CSPE
Hoewel het CSPE een SE wordt kunnen de CSPE’s 2021 wel gebruikt worden, Het voordeel daarvan kan zijn dat het vervolgonderwijs ziet dat leerlingen een landelijk gevalideerd examen hebben gedaan. Op 3 maart van 15.00 tot 16.00 wordt er, door medewerkers van Cito, informatie gegeven over het BWI CSPE 2021. Deze voorlichting kan alleen gevolgd worden door examinatoren in een profiel en komt na uitzending niet online beschikbaar. Meer informatie en aanmelden.

AVO vakken (Kamerbrief 16 december 2020)
Op 16 december heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt dat het centraal examen voor de AVO vakken als gepland doorgaat in het belang van de leerlingen bij hun vervolgstappen in het vervolgonderwijs en de maatschappij. Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee tijdvakken. Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt hiervoor uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden vindt er bovendien een derde tijdvak plaats. Ook krijgen alle leerlingen een extra herkansing voor een centraal examen. Download de kamerbrief >>

Tijdlijn:

  • Voor de kerst: brochure van CvTE (gemaakt samen met o.a. SPV) over het CSPE 2021. Deze brochure wordt naar examensecretaressen en beroepsgerichte docenten gestuurd.
  • 16 december: kamerbrief over examens 2021 voor de AVO vakken.
  • 15 januari en 4 februari: twee voorlichtingswebinars, waarin het vooral gaat over Wat Moet en Wat Mag rond de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak in 2021. Aan deze webinars werkt CvTE en mogelijk ook iemand met het examenloket mee. Met name aan de wettelijke verankering van een en ander wordt nog gewerkt, de verwachting is dat vragen daarover in februari beantwoord kunnen worden. Voor het webinar van februari gaat er een tweede brochure van CvTE naar de scholen.
  • 2 en 3 maart: inhoudelijke webinars over de 10 profielen. Deze webinars worden gegeven door vakinhoudelijke medewerkers van Cito en zijn besloten. Ze zijn niet naderhand terug te zien, wel komt er een powerpoint beschikbaar. De scholen beschikken dan al over de grijze vlekken examens. In deze webinars wordt de informatie over het gebruik van facet voor PIE, BWI en groen, meegenomen. Het webinar dat gepland stond voor 15 december komt daarmee te vervallen. Welk profiel precies wanneer wordt uitgezonden (2 of 3 maart) wordt op korte termijn gepland en is een beetje afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende Cito-medewerkers.
  • Maart (indien nodig): een derde webinar over Wat Moet en Wat Mag rond het examen in 2021. 
  • April, mei en juni (onder voorbehoud): informatie webinars over examinering en beoordeling (die zijn meer algemeen van aard en staan los van de CSPE-informatie).

Actuele informatie over corona maatregelen en het examen 2021 vindt u op www.platformsvmbo.nl/corona en www.platformsvmbo.nl/cspe2021.