nieuws

Regiobijeenkomst 10 februari 2021

Regiobijeenkomst 10 februari 2021

14 januari 2021

Op 10 februari organiseren we een digitale regiobijeenkomst voor BWI docenten. De bijeenkomst bestaat uit 2 delen: een gezamenlijk deel en een deel per regio. Het eerste deel is meer informatief van aard met o.a. een workshop van Leeuwerik Plaatmaterialen. In het regionale deel gaan we in gesprek over o.a. het examen 2021 en aanpak in corona tijd.

Meldt u aan ⋙

Programma

Plenair deel:

 • Opening en welkom
 • Mededelingen
 • Informatie keuzevak Duurzaam en circulair bouwen
 • Landelijk BWI platform voor uitwisseling 3D modellen (i.s.m. Trimble)
 • Workshop Leeuwerik Plaat over toepassing en verwerking verschillende plaatmaterialen

Regionaal deel:

 • Verantwoord toezicht
 • Werken in corona tijd
 • Examen 2021 SE en CE

Indeling per regio

Van 13.30 - 15.20:

 • Regio 1 (Henk van Ginkel, Noord-west Nederland)
 • Regio 3 (Freek, Noord Nederland)
 • Regio 5 (Eric-Jan, Zuid Nederland)

Van 14.30 - 16.20

 • Regio 4 (Henk van Ginkel, Midden en Oost Nederland)
 • Regio 2 (André Janssen, Zuid-west Nederland)  

Meldt u aan⋙ (van belang voor het sturen van de link naar de meeting).

Mocht het tijdstip voor uw regio niet uitkomen, bent u vrij een andere bijeenkomst op te geven.

We hopen een programma samengesteld te hebben waar u naar uitkijkt en zien u graag op de bijeenkomst.