nieuws

Onderwijs vanaf 1 maart 2021

Onderwijs vanaf 1 maart 2021

24 februari 2021

Na de toespraak van demissionair minister-president Mark Rutte op 23 februari is later op de avond een nieuwsbrief van het ministerie van OCW verschenen met nadere informatie voor het voortgezet onderwijs. Hieronder is de tekst van de nieuwsbrief integraal overgenomen.

= = = Tekst nieuwsbrief OCW = = =

Middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Dat heeft het kabinet op 23 februari besloten op basis van advies van het OMT. Met dit besluit krijgen jongeren meer perspectief. Dit is belangrijk voor de leerontwikkeling en het welzijn van bijna een miljoen jongeren. Hoewel het aantal besmettingen in Nederland nog licht stijgt, zijn de negatieve gevolgen voor jongeren te groot om hen nog langer thuis te houden. Wel gelden er op school strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel.

Maatwerk en prioriteiten
Doordat het op school noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk op school zijn. Scholen krijgen daarom ruimte voor maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school kunnen. In de meeste gevallen zal er voldoende ruimte zijn om leerlingen vaker te ontvangen. Het kabinet roept scholen dringend op om hierbij prioriteit te geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen op het vmbo die praktijklessen volgen.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Afstand houden

  • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun docenten.
  • In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen.
  • Advies aan scholen is om, daar waar het kan, leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. Tweetallen onderling houden wel 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen meer leerlingen tegelijkertijd naar school.
  • In het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.

Mondkapje
Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, bijvoorbeeld in de gang en de aula. In de klas mogen de mondkapjes af.

Contact beperken
Leerlingen komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Op school blijven klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Scholen houden daarom gespreide begin- en eindtijden van lesdagen aan, spreiden pauzes en hanteren vaste looproutes.

Quarantaine
Leerlingen en medewerkers gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten (op een dag) op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Andere locaties
Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken. Zo kunnen leerlingen meer fysiek onderwijs krijgen. Op de externe locatie gelden dezelfde regels als op school.

Servicedocument en protocollen
Op basis van advies van het RIVM heeft het ministerie van OCW een aanvullend servicedocument voor het voortgezet onderwijs gemaakt. Het onderwijsveld zal de protocollen voor scholen zo snel mogelijk aanpassen op basis van dit servicedocument. Op de website Lesopafstand.nl volgt z.s.m. een uitgebreide QA

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangepast naar aanleiding van besluitvorming.
  • Op www.lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning aan om afstandsonderwijs vorm te geven. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Colofon
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

= = = Einde tekst nieuwsbrief OCW = = =