nieuws

Circulair en Duurzaam bouwen Keuzevak

Circulair en Duurzaam bouwen Keuzevak

18 mei 2021

Circulair en Duurzaam bouwen is een hot item in de sector. Voor het vmbo vindt het Platform het van belang dat leerlingen kennismaken met de beperkte grondstoffen van de aarde in zowel brandstof (duurzaam bouwen) als grondstoffen (circulariteit). Gezien de reacties van sector en scholen kan het nieuwe hierop gebaseerde keuzevak nu al een succes genoemd worden.

Vlak voor de zomervakantie van 2020 heeft het Vechtdal college en het Platform vmbo BWI een aanvraag ingediend voor het keuzevak Circulair en Duurzaam bouwen. Deze aanvraag is gebaseerd op een zogenaamde VU (Vakinhoudelijke Uitwerking) van 11 pagina's. Deze bevat naast een gedetailleerde uitwerking van te behandelen theorie en praktijk ook een opsomming van 5 praktijkopdrachten. De VU is tot stand gekomen na overleg met diverse vmbo scholen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden op aangeven van Bouwend Nederland.

Het Ministerie van OCW heeft de aanvraag in één ronde goedgekeurd. Dat was mogelijk door de ervaring met eerdere aanvragen en het gelijk aanleveren van de verschillende documenten die van belang zijn bij de aanvraag. Hierdoor mogen alle vmbo scholen dit keuzevak aanbieden vanaf augustus 2021.

Om in de behoefte aan goed lesmateriaal te voorzien laat het Platform leermiddelen ontwikkelen voor dit keuzevak die aansluiten bij de Vakinhoudelijke Uitwerking, wat de onderligger voor de aanvraag was. Daardoor sluit het goed aan op de wensen van scholen, het bedrijfsleven en het mbo. De praktijkopdrachten zullen gevarieerd van aard zijn en een grotendeels eenmalige beperkte investering vergen.  Wilt u dit keuzevak aanbieden en graag weten welke praktijkopdrachten het betreft, neem dan even contact op met Cor de Ridder. De leermiddelen worden op dit moment ontwikkeld en zijn beschikbaar op 16 oktober 2021.