nieuws

Landelijke Dag 2021

Landelijke Dag 2021

9 juni 2021

BWI op het juiste spoor !

Na twee schooljaren zonder Landelijke Studiedag BWI zien we nu enorm uit naar uw komst. We nodigen u van harte uit de inspirerende en informatieve Landelijke Studiedag bij te wonen op: 

Woensdag 29 september a.s. in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, Utrecht

We bieden u een interessant programma in de workshops, op de bedrijvenmarkt en het centrale programma. Uiteraard is er voldoende ruimte om te netwerken, collega’s te ontmoeten en doe-activiteiten uit te voeren.

Inschrijven »

Het programma van de dag (onder voorbehoud):

  • 09:15 - 10:00 Ontvangst, inloop, koffie / thee 
  • 10:00 - 10:45: Opening, met o.a. een tweegesprek met de voorzitter van het Platform vmbo BWI en een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW over de nieuwe leerweg (GL / TL) en STO
  • 11:00 - 12:00: Workshopronde 1
  • 11:45 - 13:15: Lunch
  • 13:00 - 14:00: Workshopronde 2
  • 14:15 - 15:15: Workshopronde 3
  • 15:30 - 16:00: Afsluiting

Tot augustus ontwikkelen we de inhoud van de workshops. Er komen 10 tot 15 verschillende workshops met doe-activiteiten, informatie en/of discussie. Medio september is het workshopoverzicht beschikbaar; u vindt dat dan in dit bericht. 

Graag tot ziens op 29 september in Utrecht. We ontmoeten u graag!