nieuws

NPO interventies VMBO beroepsgericht

NPO interventies VMBO beroepsgericht

28 juni 2021

Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht

Met het Nationaal Programma onderwijs (NPO) ondersteunt de overheid het onderwijsveld om vertragingen, opgelopen door leerlingen in coronatijd, weg te werken. Scholen moeten inventariseren op welk gebied leerlingen vertraging hebben opgelopen en een plan maken om die vertraging in te lopen. Voor dat plan kan een keuze gemaakt worden uit bewezen interventies die opgenomen zijn op een menukaart.

Uitwerkingen van interventies voor de beroepsgerichte leerwegen
De interventies op de menukaart richten zich vooral op algemene achterstanden in algemene vakken. Ervaring leert dat leerlingen in het vmbo ook vertraging hebben opgelopen in beroepsgerichte programma’s, in hun sociaal emotionele ontwikkeling en in hun oriëntatie op het vervolgonderwijs.

SPV wil vmbo-scholen ondersteunen bij het kiezen van interventies voor de beroepsgerichte leerwegen. Daarom heeft ze met een vmbo-bril naar de interventies op de menukaart gekeken en beschrijft ze in het servicedocument VMBO een aantal voor het vmbo passende, relevante en herkenbare uitwerkingen van interventies. In hoofdstuk 5 van het document vindt u per menu item de mogelijke interventies voor het vmbo.

Download het Servicedocument NPO voor vmbo »

Meer informatie over NPO op de site van SPV »