nieuws

Nieuwe Leerweg

Nieuwe Leerweg

14 oktober 2021

In de 'Nieuwe Leerweg' worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. 

Alle actuele informatie over de Nieuwe Leerweg is te vinden op sterkberoepsonderwijs.nl > nieuwe-leerweg

De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een naam voor deze leerweg gekozen. Het doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voor te bereiden op doorstroom naar mbo-4 opleidingen of havo. Invoering staat gepland voor 2024.

In de nieuwe leerweg maken leerlingen kennis met de wereld van arbeid en beroep. Door middel van een praktijkgericht programma krijgen zij de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op basis van hun ervaringen kunnen zij vervolgens betere gefundeerde keuzes te maken. Uiteraard worden ze bij het maken van deze keuzes begeleid door middel van een LOB-programma, dat onderdeel is van het praktijkgerichte programma.

Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo-4-niveau of havo.

Alle actuele informatie over de Nieuwe Leerweg is te vinden op sterkberoepsonderwijs.nl > nieuwe-leerweg

Op deze site vindt u ook een animatie die onder andere gebruikt kan worden om ouders te informeren.