nieuws

Skills motivatieprogramma vakmanschap

Skills motivatieprogramma vakmanschap

3 november 2021

In plaats van de vakwedstrijden vmbo, die dit jaar door corona niet doorgaan, stelt Skills Talents gratis aanvullende activiteiten en materialen voor lessen beschikbaar.

Corona heeft een grote impact gehad op het beroepsonderwijs. Zo ook op Skills Talents, de vakwedstrijden vmbo. Nu die niet door kunnen gaan, is als alternatief met medewerking van het ministerie van OCW een motivatieprogramma vakmanschap gemaakt voor vmbo-scholen. 

Met dit programma kunnen docenten hun leerlingen voor een beroep of vervolgopleiding inspireren. Op deze pagina vind je een overzicht van het aanbod dat bestaat uit:

  • LOB-route met praktische lessen bestaande uit een lesbrief voor de docent, een werkblad voor leerlingen en ondersteunende video's. Als afsluiting kunnen docenten met hun klassen Skills The Finals bezoeken en op de LOB Experience beroepenactiviteiten beleven. Skills The Finals is op 31 maart en 1 april 2022 in de Jaarbeurs Utrecht.
  • Challenges met praktijkopdrachten. Deze zijn inzetbaar in het onderwijsprogramma op school, maar docenten kunnen ook vakwedstrijden ermee voorbereiden.  
  • Masterclasses gegeven door een expert uit het vak. Dit zijn korte praktijkgerichte video’s waar experts uit de beroepspraktijk vakdemonstraties geven. Deze zijn vanaf januari 2022 beschikbaar voor 20 verschillende beroepen.

Skills: "Niets moet, maar alles mag! Een of meer onderdelen van dit motivatieprogramma kunnen een aanvulling zijn op het reguliere lesprogramma dit schooljaar." Als achtergrondinformatie kunt u deze special van WorldSkills Netherlands downloaden met achtergronden.