nieuws

Leer-werktrajecten

Leer-werktrajecten

8 november 2021

Jaarlijks volgen ongeveer 1500 leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg een leer-werktraject. Informatie over deze trajecten is nu samengebracht in een digitale brochure. De brochure is meegelezen door vertegenwoordigers van OCW en past bij de regelgeving rond leer-werktrajecten.

Omdat het om een beperkt aantal leerlingen gaat verdeeld over een relatief groot aantal vmbo-scholen (rond de 200) bouwen scholen niet heel veel ervaring op. Daar komt bij dat informatie over dit onderwerp lastig te vinden is. Daarom heeft SPV (de organisatie van beroepsgerichte platforms) in samenwerking met het ministerie van OCW de informatie gebundeld in een digitale brochure. 

In de brochure leest u wat moet en wat mag als het gaat om leer-werktrajecten. Daarnaast zijn ervaringen van scholen opgenomen én staat in de bijlage een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo met betrekking tot leer-werktrajecten.

Download de brochure