nieuws

CSPE 2021 afname en gebruik

CSPE 2021 afname en gebruik

12 november 2021

In schooljaar 2020 - 2021 was het CSPE vervangen door een SE. Bij dat SE mocht het CSPE gebruikt worden. Onderzocht is hoeveel scholen dat gedaan hebben en wat ze gebruikt hebben. 

SPV (de organisatie van beroepsgerichte Platforms), CvTE en Cito hebben onderzocht hoeveel scholen het CSPE gebruikt hebben voor het SE. Dat blijkt ongeveer 50% te zijn. Soms is het hele CSPE gebruikt, soms is het CSPE alleen gebruikt voor de herkansing en soms zijn delen van het CSPE gebruikt.

In deze samenvatting staat antwoord op de vraag: heeft u het CSPE gebruikt en wanneer neemt u het examen af.