nieuws

Veilig werken en verantwoord toezicht

Veilig werken en verantwoord toezicht

15 november 2021

Goed, veilig en verantwoord werken in de praktijklokalen vinden alle docenten, instructeurs en directies voor het vmbo-profiel Bouwen Wonen en Interieur (BWI) belangrijk. Maar wat is goed toezicht? En hoeveel leerlingen is een verantwoord aantal? Het Platform heeft daar een richtlijn voor geschreven.

In de praktijk ontstaat er nog wel eens een verschil tussen het aantal leerlingen dat je als docent verantwoord vindt en wat de directie acceptabel vindt. Dit zorgt voor een spanningsveld en maakt het moeilijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Goed toezicht is toezicht om te kunnen ingrijpen bij gevaarlijke situaties of om die situaties te voorkomen. Een situatie dus waarin je een leerling tijdig kunt corrigeren én waarin je zelf fijn kunt werken. Het is belangrijk om je als docent steeds de vraag te stellen of je prettig werkt en regie of controle hebt over de situatie.

Handvatten voor het gesprek
Om het gesprek in de afdeling en met management handvatten te geven heeft het Platform vmbo BWI samen met Voion een document uitgebracht over verantwoord toezicht. Met een concreet handvat (getal) voor het aantal leerlingen. Onderbouwd met landelijke gegevens over een standaard schoolsituatie, afwijkingen van de standaard, risico van werkzaamheden in het lokaal en de machinale en de financiering van de richtlijn.

Richtlijn verantwoord toezicht
Het document is niet digitaal verkrijgbaar. Op de regiobijeenkomsten in februari en maart 2022 wordt het besproken en krijgen alle lidscholen van het Platform een exemplaar. Wilt u voor die tijd al over het document beschikken om het in school te kunnen bespreken? Neem dan contact op met uw regiocoördinator. Hun gegevens vindt u onder de button contact.