nieuws

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden vmbo-mbo

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden vmbo-mbo

22 november 2021

Het programma Sterk beroepsonderwijs stimuleert de samenwerking tussen vmbo en mbo. Heeft u een dergelijk samenwerkingsverband, vul dan de enquête in die tot doel heeft de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen.

Samenwerkingsverbanden worden, op basis van de enquête, verwerkt in een interactieve kaart op basis waarvan u contact kunt leggen met een samenwerkingsverband dat zich bijv. op dezelfde doelgroep of hetzelfde onderwijs richt.

Invullen van de enquête kan tot en met 2 december 2021.

Vul de enquête in