nieuws

CSPE 2022 Facet voorlichting

CSPE 2022 Facet voorlichting

18 december 2021

Op 25 november 2021 heeft een voorlichting over Facet in het kader van het CSPE 2022 plaatsgevonden. Bij BWI bevat elk CSPE twee Facet-opdrachten.

De presentatie is opgenomen en kan teruggekeken worden via deze link. Ook is via dezelfde link de PowerPoint te downloaden. Het eerste deel van de voorlichting bevat algemene informatie over het hoe en waarom van de Facet-opdrachten.

In het tweede deel laat Cito zien om welke opdrachten het gaat en wordt aangegeven hoe je leerlingen kunt voorbereiden:

  • Facet: BB-en KB-onderdeel A en B en GL-onderdeel A en C in Facet
  • Digitaal correctievoorschrift
  • Om te oefenen zijn facetopdrachten 2021 inplanbaar én beschikbaar op oefenen.facet.onl

Ook is er aandacht voor de terugkoppeling uit het veld over de Facet opdrachten in 2021.

In de presentatie zijn o.a. de gepubliceerde voorbeeldtoetsen BWI-rood 2021 toegelicht. Deze staan sinds kort klaar op oefenen.facet.onl. Op deze site is ook één variant van elke minitoets 2021 gepubliceerd. In januari komt ook versie blauw beschikbaar, deze wordt als inplanbare toets gepubliceerd (via Proef op de Som).

Voor beide voorbeeld-toetsen hebben leerlingen de bouwvoorbereidingstekening 2021 nodig (de link verwijst naar BB-blauw, maar de tekening is voor beide versies en alle leerwegen gelijk).