nieuws

Nieuwe leerweg BWI examenprogramma

Nieuwe leerweg BWI examenprogramma

15 december 2021

Het projectteam voor de nieuwe leerweg laat ons weten dat in de eerste helft van 2022 het examenprogramma voor BWI voor de nieuwe leerweg ontwikkeld wordt. Het Platform organiseert bijeenkomsten als de documenten beschikbaar zijn.

Dit schooljaar worden - naast de licentievrije programma’s - ook zes licentiegebonden programma’s ontwikkeld voor de nieuwe leerweg (de samenvoeging van GL en TL). Het gaat hierbij om de programma’s Groen, Bouwen, wonen en interieur (BWI), Horeca, bakkerij en recreatie (HBR), Media, vormgeving en ICT (MVI), Mobiliteit en transport (M&T) en Produceren, installeren en energie (PIE). Voor de invulling van de praktijkgerichte programma’s werkt SLO - Stichting Leerplan Ontwikkeling, ontwikkelt in opdracht van het ministerie van OCW - nauw samen met docentontwikkelgroepen, die bestaan uit drie vmbo-docenten (2 uit GL/ één uit TL), twee mbo-docenten en één havo-docent.

De opdracht van een ontwikkelgroep is om gedurende het schooljaar 2021-2022 te komen tot concept-examenprogramma’s voor bovenstaande praktijkgerichte programma’s. In het voorjaar zal een eerste concept praktijkgericht programma worden opgeleverd. Per programma worden zes pilotscholen betrokken. Vanaf het schooljaar 2022-2023 beproeven deze pilotscholen de examenprogramma’s in de praktijk. 

Het Platform vmbo BWI organiseert in de eerste helft van 2022 bijeenkomsten rond het nieuwe BWI programma voor de nieuwe leerweg. De eerste vond plaats op maandag 31 januari over het startdocument. In maart / april vindt een vervolgbijeenkomst plaatst. Wanneer deze precies is, hangt af van de beschikbaarheid van het tussendocument met de eerste versie van het concept examenprogramma. In de nieuwsbrief informeren we u over deze bijeenkomsten. Het Platform adviseert u de documenten / deze bijeenkomsten af te wachten voor u zelf iets gaat ontwikkelen.

Note: de ontwikkeling van de examenprogramma's voor de nieuwe leerweg heeft geen invloed op het programma voor de BB en KB leerweg.

Op de hoogte blijven: meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform vmbo BWI