nieuws

CSPE 2022 Aangepaste regels

CSPE 2022 Aangepaste regels

18 december 2021

Vrijdag 17 december heeft minister Slob besloten de regels rond de examens 2022 aan te passen.

SPV (Stichting Platforms vmbo, de overkoepelende organisatie van de beroepsgerichte platforms) heeft daarover onderstaand bericht gepubliceerd.

Dit betekent dat in de komende examenperiode:

  • de helft van het profielvak afgesloten wordt met een CSPE. De andere helft van het profielvak wordt met een SE afgesloten. In het servicedocument bij de brief van minister Slob is per profiel aangegeven welke onderdelen afgesloten worden met een CSPE. Voor BWI bb/kb/gl worden onderdelen A en C afgesloten met een CSPE.
    Over deze regel zijn nog veel vragen, bijv. rond de berekening van het eindcijfer voor het profielvak en de manier waarop SE’s vorm moeten krijgen. Op deze vragen probeert SPV op korte termijn antwoord te krijgen.
  • leerlingen kunnen kiezen of ze een vak afsluiten in het eerste of tweede tijdvak. Dit geldt niet voor BB en KB leerlingen, zij kunnen vanaf 4 april starten met de flexexamens. De examenperiode loopt tot 22 juli.
  • leerlingen twee vakken kunnen herkansen.

Het lijkt niet mogelijk om alle leerlingen gelijk uitslag van het examen te geven. Dat betekent dat vmbo-leerlingen pas op 15 juni te horen krijgen of ze geslaagd zijn. Andere leerlingen krijgen de uitslag op 9 juni.
 
Download de brief van minister Slob en het servicedocument dat OCW daarbij gemaakt heeft.

Webinar over de regels en over het CSPE
SPV organiseert een informatief webinar over de examens en voorlichtingsbijeenkomsten over het CSPE zelf:

  • 26 januari 2022 van 15.00 tot 16.00 uur is er een informatief webinar over de regels rond examinering zoals ze in 2022 zullen gelden. Aanmelden »
  • de voorlichting over het CSPE zelf vindt voor BWI plaats op dinsdag 9 februari om 14:00 en 16:00 en kan alleen gevolgd worden door examinatoren in een profiel. De sessies kunnen niet teruggekeken worden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Aanmelden » 

Mocht u over de nieuwe regels vragen hebben dan kunt u die stellen bij aanmelding voor het webinar van 26 januari of door een mail te sturen naar info@platformsvmbo.nl. Uiteraard probeert SPV op alle vragen een antwoord te krijgen voor 26 januari.

Veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de richtlijnen zijn ook terug te vinden in deze lijst. De lijst wordt gemaakt door de VO-raad.