nieuws

CSPE ook in 2022 SE

CSPE ook in 2022 SE

27 januari 2022

Onderstaande informatie is overgenomen uit de nieuwsbrief van het SPV van 27 jan 2022.

26 januari sprak de commissie onderwijs van de Tweede Kamer met minister Wiersma over de examens in het VO in 2022. In dit debat was uitgebreid aandacht voor de CSPE’s en is besloten deze ook in 2022 af te nemen als SE. 

Daarbij worden scholen opgeroepen om:

  • het profielvak zo laat mogelijk af te sluiten en daarmee zoveel mogelijk onderwijstijd te benutten;
  • bij de afsluiting van het profielvak gebruik te maken van de CSPE-materialen die de komende tijd aan de scholen geleverd worden;
  • het vervolgonderwijs mee te nemen in de afsluiting van het profielvak, zodat het mbo op de hoogte is van de inhoud en het niveau van de toetsen en zich ervan kunnen overtuigen dat vmbo-scholen het examen heel serieus nemen, ook als het om een schoolexamen gaat.

Het besluit wordt opgenomen in een brief van de minister aan de Tweede Kamer die zeer binnenkort verwacht wordt. 

Webinar
Aansluitend aan het Kamerdebat was er een webinar over de examens 2022. In dit webinar is uitgelegd wat de beslissing om van het CSPE SE te maken betekent voor de afsluiting van het profielvak. Veel scholen willen het profielvak met een eindtoets afsluiten. Dat kan, maar omdat het om een SE gaat moet het PTA aangepast worden. Hoe dat kan en waar u rekening mee moet houden, wordt uitgelegd in het webinar.

Bekijk het webinar van 26 januari »

Vragen
Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld. Die worden ook schriftelijk, van een antwoord voorzien en zo snel mogelijk op de website geplaatst. Ook worden er een nieuw servicedocument en een nieuwe brochure gemaakt. Beide worden naar de examensecretarissen gestuurd en op de website geplaatst. Hou dus de website in de gaten! Mocht u naar aanleiding van het webinar vragen hebben dan kunt u die stellen door een mail te sturen naar info@platformsvmbo.nl.

Tot zover het bericht van het SPV 

Op 25 november 2021 heeft Cito een voorlichting voor BWI docenten gegeven over Facet in het kader van het cspe 2022. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Meer informatie over de maatregelen coronavirus en de centrale examens VO vindt u op Examenblad.