nieuws

Meer voortijdig schoolverlaters

Meer voortijdig schoolverlaters

21 maart 2022

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2020-2021 gestegen van 1,72% naar 1,87%. In absolute aantallen zijn dat 24.385 jongeren tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlieten. Het streven is maximaal 20.000.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf noemt een aantal mogelijke oorzaken van de toename. Een daarvan zijn de maatregelen in het onderwijs vanwege de coronacrisis die in 2020 werden genomen en die doorwerkten in het schooljaar 2020-2021. Een andere oorzaak kan liggen in de toenemende mentale problemen onder jongeren. Ook kan de aantrekkende arbeidsmarkt een reden zijn.

De stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters laat volgens Dijkgraaf in elk geval zien ‘dat we nog niet zijn waar we moeten zijn’. Afgesproken is namelijk een maximum van 20.000.