nieuws

CSPE enquête 2022

CSPE enquête 2022

7 april 2022

Net als vorig jaar worden de profielvakken ook in 2022 afgesloten met een schoolexamen. Scholen wordt geadviseerd hierbij gebruik te maken van het CSPE dat is ontwikkeld voor de geplande afname in 2022. 

Wij horen graag uw mening over het CSPE 2022 en willen graag weten of u van het CSPE gebruik heeft gemaakt. En als dat niet het geval is, waarom niet. Het invullen van de CSPE enquête 2022 geeft ons een zo goed mogelijk beeld van het gebruik van en de ervaringen met het profielvak CSPE 2022.

Ook docenten die dit jaar geen gebruik maken van het CSPE roepen we op de enquête in te vullen. Voor hen bestaat de enquête maar uit enkele vragen, maar antwoord daarop geeft ons wel inzicht in het aantal scholen dat het CSPE gebruikt en de afwegingen.

De bedoeling is dat u één enquête per profielvak en per leerweg invult. Tenzij anders aangegeven kunt u per vraag één antwoord invullen.

De enquêteresultaten worden anoniem verwerkt. De opbrengst van de enquête is in principe input voor de ontwikkeling van het profielvak CSPE vanaf 2023. Wij danken u daarvoor bij voorbaat.

 Vul de enquête in!