nieuws

Planning van de Nieuwe Leerweg - update

Planning van de Nieuwe Leerweg - update

20 juni 2022

Op 13 april is de tweede nieuwsbrief van het project Nieuwe Leerweg verschenen met o.a. een artikel over de invoeringsdatum. In dat artikel staat dat OCW beseft dat 2024 kort dag is en zich hierover beraadt.

De volledige tekst van het artikel in de nieuwsbrief van de Nieuwe Leerweg is:

"Tot nu toe is de wettelijke samenvoeging van de twee leerwegen tl en gl tot een nieuwe leerweg voorzien voor augustus 2024. We krijgen signalen van scholen en betrokken organisaties dat zij zich zorgen maken over deze planning. 

Voor 2024 moet er nog veel duidelijk worden zodat scholen zich goed op deze nieuwe leerweg kunnen voorbereiden. Ook OCW beseft dat 2024 kort dag is en beraadt zich hierover. Er is nog geen formele besluitvorming over een eventuele latere invoeringsdatum. De minister zal daar binnenkort een besluit over nemen.

Houd voor verdere informatie de website www.nieuweleerweg.nl in de gaten."

UPDATE
Het besluit over de invoeringsdatum komt waarschijnlijk pas in een brede nota (visiebrief) die het ministerie in het najaar publiceert over het beroepsgerichte onderwijs van vmbo tot hbo. Daarin komt ook meer informatie over de voorbereiding op de invoering van de nieuwe leerweg op uw school. OCW schrijft daarover:

"De niet-pilotscholen hoeven hier niet op vooruit te lopen. In afwachting van de visiebrief hoeven de scholen nog geen voorbereidingen te treffen voor de invoering van de nieuwe leerweg. Scholen kunnen wel alvast starten met de oriëntatie op een praktijkgericht programma door: 

  • zich te verdiepen in de handreiking van de conceptexamenprogramma’s;
  • scholing te volgen;
  • pilotscholen te bezoeken."

Concept examenprogramma's
Alle concept examenprogramma's (dus ook die voor BWI) zijn te vinden op de site van SLO.