nieuws

74% BWI leerlingen naar technisch mbo

74% BWI leerlingen naar technisch mbo

10 mei 2022

Vanuit het profiel Bouwen, Wonen en Interieur stoomde afgelopen jaar 74% door naar een technische mbo opleiding. Dat blijkt uit een analyse van cijfers door het Techniekpact.

De gegevens betreffen instroom in schooljaar 2021 

Het percentage bij BWI is voor de verschillende leerwegen nagenoeg gelijk: bij BB is het 75%, bij KB 73% en bij GL 72%. Ook de andere technische profielen hebben een hoog doorstroompercentage naar een technische mbo opleiding. Bij Mobiliteit en transport betreft het 79% en bij Produceren, installeren en energie 82%. Bij het algemene profiel D&P betreft het 'slechts' 29%.

Van alle leerlingen in het vmbo, inclusief TL, kiest 29% voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo. Ook daar zijn kleine verschillen tussen de leerwegen. Vanuit BB stroomt 33% in 2020/2021 door naar een bètatechnische mbo vervolgopleiding. Vanuit KB betreft het 32% en vanuit GL 29%. Het aandeel leerlingen dat vanuit TL kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek is met 26% drie procent lager dan de doorstroom vanuit de beroepsgerichte leerwegen (29%).

Er zijn grote verschillen tussen jongens en meisjes. Van alle leerwegen, inclusief TL, stroomt slechts 9% van de meisjes door naar een bètatechnische mbo-opleiding, tegenover 48% van de jongens. De doorstroom vanuit het beroepsgerichte vmbo kent een hogere doorstroom voor de jongens (52%) en een lagere doorstroom voor de meisjes (8%).