nieuws

Veldraadpleging concept examenprogramma’s wiskunde vmbo

Veldraadpleging concept examenprogramma’s wiskunde vmbo

3 juni 2022

In september worden de nieuwe examenprogramma’s wiskunde voor het vmbo voorgelegd aan het veld. De verwachting is dat veel mavo wiskunde docenten belangstelling tonen. Een beetje tegenwicht vanuit beroepsgerichte wiskunde docenten zou geen kwaad kunnen.

Het zou mooi zijn als wiskunde meer gaat aansluiten bij beroepsgerichte leerlingen en de profielvakken. Omdat we hopen op een goede afvaardiging vanuit het beroepsgerichte vmbo het verzoek deze veldraadpleging onder de aandacht van je wiskunde docenten te brengen. 

Oproep voor deelname aan een raadplegingsbijeenkomst over de conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo.

De vernieuwingscommissie wiskunde vmbo heeft conceptexamenprogramma’s ontwikkeld, die de komende jaren in de praktijk beproefd zullen worden. Voordat dat het geval is, houdt de commissie een raadpleging over de conceptexamenprogramma’s onder leraren in het vmbo en mbo.

Deze raadpleging vindt plaats op dinsdag 13 september van 17:30 - 19:30 in Amersfoort. Je kunt je hiervoor tot uiterlijk 7 juli a.s. aanmelden via events.slo.nl.

Na aanmelding ontvang je eind augustus de raadpleegversie van de conceptexamenprogramma’s met een toelichting plus het verzoek hierover digitaal een aantal vragen te beantwoorden. De resultaten van deze beantwoording vormt het uitgangspunt voor de bespreking van 13 september.