nieuws

CONCEPT PGP BWI voor Nieuwe Leerweg

CONCEPT PGP BWI voor Nieuwe Leerweg

23 juni 2022

De conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma's voor de Nieuwe Leerweg (GL&TL) van het vmbo zijn vastgesteld. Vanaf september 2022 gaan ruim 150 pilotscholen (waarvan 6 voor BWI) deze conceptexamenprogramma’s beproeven.

Het Platform vmbo BWI blijft in gesprek met landelijke organisaties over de invoering van de Nieuwe Leerweg voor het licentiegebonden BWI programma zoals dat nu voorgesteld wordt en over het concept PGP BWI. Omdat we u toch graag willen informeren over de stand van zaken onderstaande informatie van SLO / het ministerie van OCW in hun nieuwsbrief over de Nieuwe Leerweg.

Op basis van ervaringen van de pilotscholen en reacties vanuit het veld worden de conceptexamenprogramma's jaarlijks bijgesteld. In 2024 worden de definitieve examenprogramma’s opgeleverd.

Om later goed van start te kunnen gaan met deze programma’s raadt OCW scholen aan om zich te oriënteren op de praktijkgerichte programma’s, bijvoorbeeld door een van onderstaande activteiten.

Webinars en conceptexamenprogramma's
Om scholen te helpen bij deze eerste stap zijn in navolging van de conceptexamenprogramma’s webinars opgenomen. In een algemeen webinar word je bijgepraat over de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s, als onderdeel van een nieuwe leerweg. Na deze algemene toelichting is het mogelijk om je verder te verdiepen op de verschillende praktijkgerichte programma’s. Deze zijn geclusterd in vijf webinars. Een ervan is het Webinar voor het Praktijkgerichte programma TIV, BWI, M&T en PIE.

Bekijk hier de webinars en conceptexamenprogramma's.

Handreiking
Op de website van SLO vind je de handreiking van de verschillende praktijkgerichte programma’s. Doel van deze handreiking is om scholen voorbeelden te geven hoe een praktijkgericht programma ingevuld kan worden.

Bekijk hier de handreiking praktijkgericht programma.