nieuws

Veilig werken BWI in 'Van 12 tot 18'

Veilig werken BWI in 'Van 12 tot 18'

7 september 2022

'Van 12 tot 18', vakblad voor het voortgezet onderwijs, heeft in haar septembernummer een artikel gepubliceerd over het BWI document Veilig werken en Verantwoord toezicht. Daardoor komt informatie over de professionele aanpak van veiligheid onder de aandacht van een grotere groep werknemers en werkgevers in het VO.

Met het document Veilig werken en Verantwoord toezicht kunnen docenten en directie in gesprek gaan over de veiligheid in het lokaal. Denk aan randvoorwaarden, zoals zichtlijnen, samenstelling van de leerling populatie in het lokaal en beveiligingen op machines.

Het document gaat ook in op wat een verantwoord aantal leerlingen is. In de praktijk ontstaat er nog wel eens een verschil tussen het aantal leerlingen dat je als docent verantwoord vindt en wat de directie acceptabel vindt. Dit zorgt voor een spanningsveld. Het document helpt bij het met elkaar hierover in gesprek gaan.

Het document is niet digitaal verkrijgbaar. In het voorjaar van 2022 hebben alle lidscholen van het Platform twee exemplaren ontvangen. De uitgave is voor €12,50 per stuk voor iedereen te bestellen op de platformsite onder vmbo-bwi.nl/docenten/bestellen > Diversen > Veilig werken en verantwoord toezicht.

Download het artikel uit 'Van 12 tot 18' »