nieuws

Voorlopig geen handhaving verschil SE-CE

Voorlopig geen handhaving verschil SE-CE

20 oktober 2022

De Inspectie van het Onderwijs meldt in haar nieuwsbrief van oktober 2022 dat de indicator ‘verschil schoolexamen-centraal examen (SE-CE)’ sinds 2016 geen deel meer uitmaakt van de beoordeling van onderwijsresultaten.

Formeel is deze indicator wel onderdeel van de handhaving op de examenlicentie volgens de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).

Omdat door Corona betrouwbare gegevens tussen 2020 en 2022 ontbreken, handhaaft de Inspectie voorlopig niet op dit verschil SE-CE. Vanaf 2023 bouwt de Inspectie deze gegevens opnieuw op. Als er voldoende bruikbare gegevens zijn gaat de Inspectie hierop weer handhaven. De inspectie blijft wel in gesprek met scholen en besturen over het verschil SE-CE als daar aanleiding toe is.

Lees meer op de site van de Inspectie voor het onderwijs »