nieuws

CSPE enquête 2022 rapportage

CSPE enquête 2022 rapportage

9 november 2022

Net als in 2021 werden in 2022 de profielvakken afgesloten met een schoolexamen. Hiervoor mochten scholen gebruik maken van het CSPE dat al ontwikkeld was. Ongeveer de helft van de scholen die de enquête over het CSPE ingevuld heeft, heeft dat gedaan.

Hieronder kunt u de rapportage downloaden. Daarin leest u onder andere waarom scholen die het CSPE niet gebruikt hebben, dat niet gedaan hebben.

Een aantal opvallende zaken in de rapportage zijn:

  • 71% sluit het profielvak in het vierde jaar af.
  • Tweederde van de scholen die het CSPE gebruikt hebben, gebruikten het volledig. Het correctievoorschrift is door 83% volledig gevolgd.
  • 100% geeft aan dat alle onderdelen van het CSPE binnen de syllabus passen.
  • Met name de minitoetsen voor KB leerlingen worden als te moeilijk ervaren. 52% vindt de minitoetsen voor KB te moeilijk. Bij BB is dat 'maar' 24%.
  • De helft van de scholen heeft het digitale correctievoorschrift gebruikt. Daarvan vindt bijna iedereen dat het meerwaarde bij de correctie heeft.

 Download de rapportage »