nieuws

Aanvalsplan Techniek

Aanvalsplan Techniek

15 november 2022

Door het tekort aan technici dreigt de uitvoering van onder meer de energietransitie en de bouwopgave vast te lopen. Daarom lanceren vijf technische sectoren in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen.

Het nieuwe systeem, de 'Gouden Poort' genoemd, moet uitgroeien tot de centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen. In samenwerking met onder meer de vakbonden en overheden moet het Aanvalsplan in de komende tien jaar flinke extra investeringen losmaken. 

Het Aanvalsplan Techniek is gebaseerd op drie pijlers: 

  1. Meer mensen laten kiezen en behouden voor de techniek
    Ambitie is de instroom te verdubbelen en de uitstroom tot een minimum te beperken. Hiermee moeten op termijn structureel 25.000 vacatures per jaar worden ingevuld. Hiervoor zetten de branches onder meer de Gouden Poort op. De Gouden Poort verzorgt onder meer (zij-)instroomtrajecten, begeleiding en plaatsing. Iedereen die voor een baan in de betrokken sectoren kiest krijgt o.a. een 10-jarige werk- en ontwikkelgarantie aangeboden. Om de bestaande tekorten aan techniekdocenten te verminderen, stelt het bedrijfsleven verder 1.000 extra (hybride) docenten beschikbaar en komen er Techniekcentra voor hybride beroepsopleidingen.
  2. Slimmer en sneller: hogere productiviteit in de techniek
    Met robotisering en digitalisering van de industrie, meer prefab en standaardisering en meer programmatische en seriematige overheidsaanbestedingen zijn naar verwachting 25.000 technici per jaar minder nodig.
  3. Talent van buiten
    Door meer statushouders aan de slag te helpen en meer talent van buiten (tijdelijk) aan te trekken kunnen naar schatting structureel zo’n 10.000 vacatures per jaar worden ingevuld.

Downloads