nieuws

Op- en afstroom in beeld

Op- en afstroom in beeld

17 november 2022

Het CBS heeft onderzocht hoe de schoolloopbaan verliep van leerlingen die rond 2005 15 jaar waren, toen GL of TL volgden en nu 28 zijn. Ruim éénderde deel is opgestroomd. Dat wil zeggen dat ze daarna havo, vwo, hbo of universiteit afgerond hebben. Vrouwen (39%) deden dat iets vaker dan mannen (36%).

Dit meldt het CBS in de Rapportage Integratie en Samenleven 2022. Bij Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse vrouwen en mannen stoormde een groter percentage vrouwen op (45%) en een lager percentage mannen (33%).

Het CBS geeft in hun onderzoek ook aan hoeveel leerlingen een diploma haalden op een lager niveau dan verwacht. Dat is 6% voor mannen en 3% voor vrouwen. 

Mannen minder vaak een startkwalificatie
Op 28-jarige leeftijd heeft 11% van de mannen geen startkwalificatie tegen 8% van de vrouwen. Voor de Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse vrouwen is dit percentage hetzelfde. Bij de Nederlands-Turkse mannen is het met 16% anderhalf keer zo hoog en bij de Nederlands-Marokkaanse mannen met 22% dubbel zo hoog.