nieuws

Onderzoek Beroepsbeeld leraar

Onderzoek Beroepsbeeld leraar

15 mei 2023

Het beroepsbeeld van docenten is een belangrijke factor in de discussie over bevoegdheden. Daarnaast laat het potentiële docenten zien wat hij of zij kan verwachten van het vak.

Leraren zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Er wordt veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf. Wat betekent het om leraar te zijn, en wat niet? Met het Beroepsbeeld Leraar wordt een toekomstgericht beeld gemaakt dat ook leraren in spé beter inzicht geeft in de verschillende aspecten van het vak.

Periodiek wordt het beroepsbeeld van de leraar geüpdatet. Om te zorgen dat ook de beroepsgerichte leraar goed weergegeven wordt, het verzoek van de vakbonden aan vmbo-docenten om hun mening te geven. 

Op de website www.beroepsbeeldleraar.nl staat een vragenlijst. De vakbonden stellen het zeer op prijs als ook docenten uit het vmbo mee doen. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.