nieuws

Subsidie omscholing tot leraar

Subsidie omscholing tot leraar

9 februari 2024

Heeft (of bent) u onderwijs ondersteunend personeel of onderwijsassistent? En wilt u graag leraar worden? Dan kan de school daarvoor subsidie aanvragen met de Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL).

Het doel van de regeling is meer bevoegde docenten in de klas en het verminderen van het lerarentekort. Deze regeling was oorspronkelijk alleen voor het PO beschikbaar, maar is sinds 2023 ook beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.

Het bevoegd gezag kan een financiële tegemoetkoming aanvragen voor een onderwijsondersteunend personeelslid dat is gestart met de opleiding. Hoelang de opleiding daadwerkelijk duurt (4 jaar of korter) wordt bepaald tijdens een (vrijblijvende) intake op de Hogescholen.

Uitbetaling in één keer
De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.000 per jaar voor maximaal vier studiejaren (dus tot € 20.000,- in totaal). Door een verandering in de subsidieregeling ontvangt het schoolbestuur nu € 20.000,- in één keer. Eventuele hele studiejaren die niet nodig zijn, worden na afloop terugggevorderd. Deze wijziging geldt voor aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 februari 2024.

Dit jaar kan subsidie worden aangevraagd tot en met 15 oktober.