nieuws

Nask binnen BWI

Nask binnen BWI

14 juni 2023

Bij elk profiel horen sectorverplichte vakken. Bij de techniekprofielen zijn dat wiskunde en Nask1. Maar wat als je leerlingen vanwege Nask niet voor BWI kiezen?

Een vraag over Nask als sectorverplicht vak ontvangen we van tijd tot tijd. Een van de Platform scholen gaf eerder aan dat van 10 meisjes een deel niet voor BWI koos, omdat de wettelijke eis (artikel 10b, subitem 6a) is dat bij een techniekprofiel Nask1 verplicht is. Ook een aantal andere scholen worstelen hiermee

Oplossing met een extra vak
Binnen GL is een oplossing is om het profielvak BWI als extra vak aan te bieden. De leerlingen doen dan een TL-opleiding met een vakkenpakket naar keuze, maar zonder Nask1. Omdat het profielvak BWI extra is, is de verplichting voor Nask er niet. Het is wel aan te raden wiskunde te doen, want dat geeft makkelijker recht op doorstroom naar een niveau 4 techniekopleiding in het mbo.

Oplossing via ontheffing
Voor BB en KB werkt bovenstaande oplossing niet. Maar ook niet als bij GL een zevende vak voor leerlingen te veel wordt. Er zijn mogelijkheden om - op voorwaarden - een ontheffing te krijgen. Daarvoor heeft het ministerie van OCW een stappenplan ontwikkeld. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de Landelijk Coördinator van het Platform vmbo BWI, Cor de Ridder.