nieuws

STO plannen 2025 - 2029

STO plannen 2025 - 2029

7 december 2023

Uiterlijk 1 oktober 20241 moet de aanvraag op hoofdlijnen van de plannen voor Sterk Techniekonderwijs voor 2025 - 2029 ingediend worden. Wilt u invloed uitoefenen, is de eerste helft van 2024 hét moment.

De kern van de nieuwe STO regioplannen voor 2025 – 2029 blijft: geoormerkt geld voor technisch vmbo onderwijs. Met aandacht voor het kennis laten maken van zoveel mogelijk leerlingen met techniek.

Uiterlijk 1 oktober 2024 moet de aanvraag op hoofdlijnen en begroting voor de hele planperiode ingediend worden. Daarna volgt op 15 april 2025 het activiteitenplan en begroting voor 2025 en 2026 en op 1 oktober 2026 voor 2027 en 2028. 

In de aanvraag op hoofdlijnen, die voor 1 oktober 2024 ingediend moet worden, staat al op welke activiteiten ingezet wordt, inclusief de begroting. Wil je betrokken zijn bij het maken van de nieuwe plannen, dan is de eerste helft van 2024 hét moment.

Op de landelijke dag voor STO in november 2023 heeft het Ministerie van OCW een presentatie gegeven over de regeling voor 2025 - 2029 (download).  


 1Omdat de regeling nog formeel door de Tweede Kamer moet, is de planning in concept.