nieuws

Stage: stagewerkboekje

Stage: stagewerkboekje

10 januari 2024

Bijna alle vmbo BWI-leerlingen gaan op stage. Het maken (en vastleggen) van goede afspraken tussen werkgever, school en leerling is daarbij van groot belang. Ook is het goed als leerlingen informatie krijgen over bijvoorbeeld gedragsregels tijdens hun stage.

Het Platform vmbo BWI heeft daar een stagewerkboekje voor gemaakt. Met o.a. een stageovereenkomst met de regels waaraan de verschillende partijen moeten voldoen, die getekend wordt door school, bedrijf, stagiaire en ouders. Verder bevat het boekje informatie voor de leerling, invulbladen om te gebruiken tijdens de stage en de controlekaart praktijkbegeleider jongeren voor werkzaamheden die jongeren al dan niet op stage mogen uitvoeren.

Het stagewerkboekje is door lidscholen van het Platform vmbo BWI te downloaden in de Community. Bent u geen lid, neem dan contact op met het Platform via platform@vmbo-bwi.nl.

In 2024 is het stagewerkboekje vernieuwd in samenwerking met een hogere veiligheidskundige van Volandis. Zodat het weer voldoet aan de nieuwste richtlijnen.

Om leerlingen basiskennis van stage te geven is de module Basisveiligheid ontwikkeld. Meer informatie daarover kunt u vinden onder de button Basisveiligheid op deze site.