nieuws

Materiaallijst CSPE BWI 2024 beschikbaar

Materiaallijst CSPE BWI 2024 beschikbaar

18 januari 2024

De materialenlijst voor het CSPE 2024 is sinds 7 februari beschikbaar. Deze zogenaamde Zending A kan in de Secure downloadomgeving van Cito gedownload worden. De wachtwoorden die hierbij nodig zijn, zijn via de persoonlijke pagina van de examensecretaris bekend gemaakt. Ook de versie (rood of blauw) is bekend.

De materialenlijst zit bij de zending met onder andere de grijze exemplaren. Het is een online publicatie, scholen kunnen het volgende downloaden:

  • Instructie examinator, hierin staan per onderdeel de benodigde materialen en gereedschappen
  • Examenboekjes waarin praktijkopdrachten al zichtbaar zijn, de rest is grijs gemaakt i.v.m. geheimhouding.

Aan de instructie examinator is bij onderdeel C van BWI (waarin het meubel wordt gemaakt) ook een bestellijst toegevoegd.

Welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden is op 15 januari aan de examensecretaris bekend gemaakt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

Publicatiedatum
Sommige scholen vragen of de informatie al eerder beschikbaar kan komen dan de officiële publicatiedatum. Voor BWI is dat niet het geval. Er zijn wel vakken die in het najaar al een lijst met benodigdheden publiceren, maar dat gebeurt alleen als het om niet-gangbare materialen gaat.

Mocht blijken dat i.v.m. lange levertijden de officiële piblicatiedatum voor scholen te laat is, laat het dan s.v.p. weten. Dan geven we het aan Cito door. Zij kunnen dan met CvTE bespreken of de materiaallijsten eerder gepubliceerd kunnen worden.