nieuws

Leerlingaantallen BWI 2023-2024

Leerlingaantallen BWI 2023-2024

6 februari 2024

Elk jaar worden op basis van DUO gegevens overzichten gemaakt van de leerlingaantallen in het beroepsgerichte vmbo. Daaruit blijkt dat het aantal leerlingen in BWI gestegen is van 7.364 (telling oktober 2022) naar 7.761 (oktober 2023).

Na de gigantische stijging in 2022 kon een lichte daling niet achterweg blijven; die is echter beperkt tot 2,5%. Als je de instroomcijfers van 2023 vergelijkt met 2021 is er een flinke stijging in het aantal leerlingen BWI (BB/KB/GL). De stijgende trend sinds 2018 blijft hiermee intact.

Het aantal leelingen in BWI was achtereenvolgens (oktobertelling):

PROFIEL LEERWEG 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BWI BB 2.518 2.451 2.317 2.328 2.716 2.755
BWI KB 3.268 3.427 3.557 3.433 3.716 4.065
BWI GL 633 621 764 853 932 941
BWI Totaal 6.419 6.499 6.638 6.614 7.364 7.761

De regioportretten bevatten de nieuwste instroomcijfers van 2023-2024
Op de site van Sterk Techniekonderwijs (STO) staan de regioportretten van 2023-2024. U vindt hier het aantal leerlingen in het (technisch) vmbo per regio, evenals de doorstroom van het vmbo naar het technisch mbo. De regioportretten bieden een compleet en up to date overzicht met de meest recente gegevens rondom technisch vmbo.

U vindt de regioportretten op Sterktechniekonderwijs.nl > regioportretten 2023 - 2024. Door op een regio te klikken vindt u de regio-specifieke cijfers.