nieuws

(Bijna) alle mbo studenten vinden leerbaan

(Bijna) alle mbo studenten vinden leerbaan

25 maart 2024

Goede stages en leerbanen zijn essentieel voor een goede aansluiting tussen jongeren en de arbeidsmarkt. Het tekort van 22.000 stageplekken tijdens de coronacrisis is verdwenen. Inmiddels lukt het meer dan 99% van de mbo studenten een stage of leerbaan te vinden.

Doordat het aantal jongeren in de samenleving daalt zijn er ook minder studenten in het mbo. Het aantal studenten met een BBL-opleiding stijgt licht, het aantal bij BOL-opleidingen neemt iets af. Door de structureel krappe arbeidsmarkt zijn er genoeg baankansen voor alle mbo-studenten.

In de nieuwe Basiscijfers Jeugd en de Regioschetsen 2023 van het UWV en SBB wordt per regio in kaart gebracht wat de arbeidsmarktkansen zijn voor jongeren tot 27 jaar.

De verandering in omvang en samenstelling van de bevolking heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er gaan meer ouderen met pensioen dan er jongeren instromen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het makkelijker voor jongeren om vaker te wisselen van baan. Werkgevers zullen hierdoor meer moeite moeten doen om de jongeren op de arbeidsmarkt te binden en boeien.