nieuws

LOB: praktijkervaring meest leerzaam

LOB: praktijkervaring meest leerzaam

13 mei 2024

LOB helpt leerlingen in het maken van keuzes voor een opleiding of beroep. Praktische ervaring opdoen wordt als het meest leerzame ervaren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘LOB & kansrijke keuzes in het vmbo’.

Leerlingen vinden activiteiten waarbij ze praktijkervaring opdoen het meest leerzaam. Denk bijvoorbeeld aan open dagen (71% vindt dit leerzaam), stages (63% ), praktische oriëntatie lessen (60%) en bedrijfsbezoeken (50%).

De (theoretische) LOB-lessen zelf vinden leerlingen het minst leerzaam. Met name de methode die gebruikt wordt doet ertoe. Als dit vooral ontaardt in het klikken door een digitaal programma, ervaren leerlingen dit als weinig zinvol. Het loont dus om de lessen zelf vorm te geven, waarbij zo’n programma overigens wel een hulpmiddel kan zijn.

Mogelijkheden voor de techniek
Het belang van gesprekken op school over de keuzes is nog groter voor jongeren met een migratieachtergrond. Een deel van hen kan bij deze keuzes minder terugvallen op hun ouders en zij bezoeken ook minder vaak open dagen.

Daarnaast hebben leerlingen die nog twijfelen over hun keuze meer behoefte aan informatie en gesprekken. Zij neigen vaak naar een keuze voor economie terwijl een andere richting vanuit het perspectief van kansrijk kiezen meer voor de hand ligt. In het goed voorlichten van deze doelgroepen liggen dus mogelijkheden voor de technieksectoren.

Factsheet LOB en kansrijke keuzes