nieuws

Nieuwe syllabus BWI voor CSPE 2027

Nieuwe syllabus BWI voor CSPE 2027

13 juni 2024

De nieuwe syllabus gaat in 2027 in. Begin juni lieten het CvTE en Ministerie van OCW dat aan het Platform vmbo BWI weten.

Afgelopen schooljaar heeft de syllabuscommissie zich over de syllabus BWI gebogen. Op basis van input van docenten en deskundigheid van de werkgroepleden is de syllabus gemoderniseerd en zijn een aantal onderwerpen verschoven van de ene naar de andere module. Docenten konden daarna hun mening geven in een veldraadpleging.

Inhoud
Inhoudelijk zijn de wijzigingen beperkt. Het betreft bijvoorbeeld het laten vervallen van 3D naar 2D en het toevoegen van een CNC-techniek. De verplaatsing van een aantal onderwerpen van de ene naar de andere module heeft vooral met logica en overladenheid te maken, maar is geen inhoudelijke verandering in het totale BWI-programma van de profielmodulen voor BB en KB leerlingen.

Invoeringsdatum
Het Platform is van mening dat de syllabus per 2026 ingevoerd kan worden (d.w.z. het CSPE van 2026 is op de nieuwe syllabus gebaseerd) en heeft uitgebreid gemotiveerd waarom dat kan. Maar er is dus anders beslist. Mede omdat er verschillende profielen zijn waarvan de syllabus vernieuwd is vindt het CvTE en het Ministerie van OCW het meer verantwoord om die allemaal in 2027 in te laten gaan. Daarmee wordt het pas van toepassing voor de leerlingen die in september 2025 met BWI gaan beginnen.

CSPE 2025 en 2026
Zover nu bekend komt er in 2026 alleen een examen gebaseerd op de huidige syllabus. De leerlingen die in 2025 starten en in 2026 in leerjaar 3 examen doen, krijgen dan een examen gebaseerd op de huidige syllabus. De leerlingen die in 2027 in leerjaar 4 examen doen, gebaseerd op de nieuwe syllabus.

Syllabus 2026
Wat gebeurt er dan met de syllabus voor 2026? Er zijn geen wijzigingen t.o.v. 2025. Alleen de datum op het document wordt veranderd in '2026'.