nieuws

CSPE enquête 2024 rapportage

CSPE enquête 2024 rapportage

9 juli 2024

Ook in 2024 is aan docenten gevraagd wat zij van het CSPE vinden. Ondanks dat de enquête dit jaar korter open stond - van 1 april tot 16 mei - is die voor BWI toch vaker ingevuld (93 keer t.o.v. 76 keer in 2023).

De reden voor het korter openzetten heeft te maken met het gebruik van de resultaten voor het vaststellen van de N-term. In voorgaande jaren werd de resultaten twee keer ‘opgehaald’. Een keer voor het vaststellen van de N-term en een keer aan het eind van de afnameperiode (juli). Omdat de ervaring leert dat tussen de resultaten weinig verschil zit, maar het maken van twee verslagen wel extra kosten met zich meebrengt is er dit jaar voor gekozen de enquête in mei te stoppen. 

Hieronder kunt u de rapportage downloaden. Een aantal zaken uit het rapport:

  • 84% vindt het grijze vlekken exemplaar van meerwaarde bij de voorbereiding.
  • 65% vindt dat de instructiefilmpjes meerwaarde hebben voor de leerling, 23% vindt dat niet en 13% heeft ze niet gebruikt.
  • 98% van de docenten geeft voor de blauwe versie aan dat alle opdrachten binnen de inhoud van de syllabus passen. Voor de rode versie is dat percentage 92%.
  • Gemiddeld vindt driekwart van de docenten dat de moeilijkheidsgraad op niveau is. Opmerkelijk is BB Rood onderdeel A. Daarvan vindt ongeveer de helft dat het op niveau is, 20% vindt het te makkelijk en 25% te moeilijk. 
  • Gemiddeld maakt 65% van de docenten gebruik van het meegeleverde digitale correctievoorschrift. Daarvan vindt iedereen (blauw) en 87% (rood) dat het meerwaarde bij de correctie heeft.

Download de rapportage voor BWI »

Download de overall rapportage voor alle profielen »